top of page

2022 Varsity Roster 

	Max Benton

Max Benton

PItcher

	Kade Kahlert

Kade Kahlert

PItcher

	Liam Bilodeau Minty

Liam Bilodeau Minty

PItcher

Teigan Parenteau

Teigan Parenteau

Catcher

 Zaden Wake

Zaden Wake


Infielder

	Kevin Burnett

Kevin Burnett


Infielder

Hayden Roland

Hayden Roland

Utility

	Aidan Newton

Aidan Newton

Pitcher

Ethan Smith

Ethan Smith

PItcher

	Tate Pearce

Tate Pearce

PItcher

Alex Ozar

Alex Ozar

Catcher

Logan King

Logan King


Infielder

	Owen Nychyk

Owen Nychyk

Utility

 Noah LeBleu

Noah LeBleu

Outfielder

	Chris Thomson

Chris Thomson

PItcher

	Ty Schaffer

Ty Schaffer

PItcher

	Colby Snider

Colby Snider

PItcher

Aldo Rojas

Aldo Rojas


Infielder

Carter Claerhout

Carter Claerhout

Infielder

	Nick Gravel

Nick Gravel

Utility

bottom of page